Rosh Chodesh – n Nuwe Maan, n nuwe maand

Rosh Kodesh

By. Geoff Ettwein    

Shalom Mishpocha.

Die Gregoriaanse kalender wat ons gebruik verskil geheel en al van die Bybelse kalender. Daar is n verskil van tot twee weke met die datums. 3O Tishrei is 16 Oktober en dit is die einde van die maand Tishrei. Die 17de Oktober is Rosh Kodesh en dan begin die Hebreeuse maand Chesvan.Die maan kondig die nuwe maand aan.In Gen 1:14 sien ons dat ABBA duidelik sê die ligte is vir vaste tye. Die son gee geen teken nie,maar die maan wys elke maand die begin van die maand aan.Ons wereld volg egter die son/Gregoriaanse kalender.

As ons gaan kyk in 1 Sam 20:5-38 sien ons dat koning Saul die fees eerbiedig het. Ook dat hulle n periode van 3 dae gebruik het tot die maan sigbaar was. Ons wat Yeshua aanvaar het as Messias, besef ook dat al die stamme van Israel nog baie het wat blind is en hom nie aanvaar nie. As ons kyk na die 12 stamme en ons sien dat daar n maand is vir elke stam,besef ons Abba het n teken aan elke stam gegee:

Lys van stamme met hul maand.

Stam van Yisrael Hebreeuse Maand
1)    Yahudah Nisan
2)    Isaskar Iyar
3)    Zebulon Sivan
4)    Reuben Tammuz
5)    Simeon Av
6)    Gad Elul
7)    Ephraim Tishrei
8)    Manasseh Chesvan
9)    Benjamin Kislev
    10) Dan Tevet
    11) Asher Shevat
    12) Naphtali Adar

Die periode waneer die maan sy laaste lig gee is ook bekend as sekelmaan. Maar dit sit vroeg oggend in die Ooste. Dan is daar n periode van 3 dae duisternis, gevolg deur die verskyning van die sekelmaan in die weste/ Rosh Kodesh wat die nuwe maand aan kondig. Die teken vir elke stam is n skadubeeld van Yeshua ons Messias. Tussen hierdie twee sekelmane is die periode van donkermaan. Dit is 3 dae en wys na Yeshua wat die dood oorwin het/die drie dae wat hy in die graf was. Gedurende hierdie 3 dae gee die maan nog lig af,maar dit is nie met die bloote oog waarneembaar nie. Slegs vir n periode van 3 minute is die maan geheel en al donker.Daar word gesê dat dit so lank gevat het vir Yeshua om die dood te oorwin. Amein!! Gevolglik het elke stam n teken gekry om ons Messias te herken en te volg. Elke maand word ons herinner dat ons ook in die sonde/duisternis was. Dat die Lig/ Yeshua die duisternis oorwin het. Dit word elke jaar 12 keer aan ons uitgewys en geen mens kan dit verander nie. Indien u meer daaromtrent wil weet kan u 119 Ministries by www.TestEverything.net besoek. Kyk vir –Our Creator’s Calendar. Daar is baie oor getalle en numeriese waardes . Indien u belangstel, besoek Brad Scott se webtuiste by www.wildbranch.org. Meer oor die getal 12:
The Number Twelve – Governing Order and Rulership

The number twelve in scripture is overwhelmingly expressed as governing order and rulership. In the beginning, YHVH sets the sun, moon, and stars in the heavens to rule the day and the night. Subsequently, we have 12 months in our year, 12 hours of the day, and 12 hours of the night. 12 signs of the mazzaroth and 360 degree (12×30) orbits. Israel was to be represented by 12 tribes as also there were 12 apostles to sit upon 12 thrones (Mattityahu 19:28). Many juries in our judicial system are made up of 12 jurors.

As we related in the number eleven, it appears that the disciples were not prepared to take on their mission of going to the nations until there were 12 of them (Acts 1:20-26). Twelve is the product of 3 (heavenly completion) and 4 (the earth, things of the world). Godly rulership involves righteous judgment in this world based upon the instructions and precepts of a heavenly Creator. The 12th letter of the Aleph-bet is the lamad, which, when written, stands heads above the other letters. The word lamad means to lead or to teach. When we enter the New Jerusalem soon, we will all enter through one of the 12 gates into the city, each representing one of the 12 tribes of Israel. Below are a few examples of the number 12 in scripture.

The 12 tribes of Israel

The 12 apostles to sit on 12 thrones

Ishmael begot 12 princes: B’reshith 17:20

Solomon’s 12 officers: M’lakhim Aleph 4:7

12 stones placed in the Jordan river plus twelve more stones on the other side: Yehoshua 4:1-24

12 stones in the priests breastplate: Sh’mot 28:21

12 cakes of shewbread in the tabernacle: Vayikra 24:5

12 spies sent to Canaan

12 wells of water at Elim: Sh’mot 15:27

12 stones of Eliyahu’s altar: M’lakhim Aleph 17:30-40

12 legions of angels: Mattityahu 26:53

12 years of the issue of blood: Luke 8:43

Jairus’s (ruler of the synagogue) daughter was 12 years old: Luke 8:42

Yahshua is 12 years old at the Temple: Luke 2:42

12 stars in the crown of the women: Hitgalut 12:1, cp. B’reshith 37:8-10

Description of New Jerusalem in Hitgalut 21 – 12 gates, 12 angels, 12 apostles, 12 pearls, 12 stones, 12 foundations, 12,000 furlongs, wall was 144 cubits (12×12)

12 kinds of fruit in the Tree of Life: Hitgalut 22

12 captains of Divre-HaYamim Aleph 27

12,000 of each tribe of Israel in Hitgalut 8

Nuwemaan-feeste/Rosh Kodesh

Hierdie feeste is aparte feeste wat nie deel vorm van Yahweh se Lev. 23 feeste nie. Yahweh gee egter opdrag dat hierdie fees gehou en gevier moet word in verskeie Skrifgedeeltes. Die Fees van Trompette is die enigste Fees wat saamval op ‘n nuwemaanfees, die 1ste Tishrei, die begin van ‘n nuwe Hebreeuse maand. Vreugdevolle lawaai kenmerk hierdie 1ste Tishrei, wat op ‘n nuwemaanfees val. Silwer trompette en ramshorings word geblaas. Nie een van die Lev. 23 feeste val elke jaar op presies dieselfde dag volgens die Gregoriaanse kalender nie, (die een wat ons gebruik) maar wel volgens die Bybelse skriftuurlike kalender. Die datums van die betrokke feesdae word vandag steeds op dieselfde wyse bepaal soos YAHWEH die Israeliete in die Torah beveel het. Die ortodokse Karaite Jode in Jerusalem bepaal die begin van ‘n maand, die 1ste, deur die verskyning van die nuwe maan fisies waar te neem. Hulle, saam met twee onafhanklike getuies, bevestig die verskyning van die maan wat dan die nuwe maand se begin bevestig en die begin van ‘n nuwe Hebreeuse maand aankondig. Dit is ook die nuwemaan feeste waarvan die Skrif melding maak wat gevier moet word met die blaas van ramshorings, omdat dit die nuwe maand inlui. As jy die Torah bestudeer, sal jy merk dat dit die Skepper behaag en vreugde verskaf, wanneer Sy Yisrael Volk fees vier voor Hom en Hom loof en prys en eer en vrolik is. Die nuwemaan-feeste is volgens die Skrif ‘n tyd van samekoms, offerandes en gesellige saam verkeer van hulle wat aan Yahweh behoort – Lees maar self Num.28:14; 1Sam.20:5; Psalms 81:3; Jes.66:23 en ook Kolossense 2:1

 HET OFFERANDES VERVAL?

Jy vra: “Offerandes? Wat bedoel jy daarmee?” Ons het onlangs van William Bullock, wie ‘n Parsha kommentaar skryf wat ons elke Shabbat saam lees met die betrokke Torah gedeelte waarop dit betrekking het, die volgende notas ontvang oor die hou van die nuwemaanfeeste. Hy verwys na Numeri 28:11-15 waarin die fees van die nuwemaan beskryf word en die offerandes wat daarmee saamhang. Hy bevestig dat daar geen aardse tempel of ‘n altaar bestaan waarop ons fisiese offerandes kan offer nie. Die Messias Yahshua is ons volmaakte offer. Hy sê egter uitdruklik dat die kern van die nuwemaanfees, die aanbiddingsvereistes en die wyse waarop die fees gevier moet word, nog steeds net so relevant is soos vierduisend (4000) jaar gelede. Ons moet meer let op die inhoud van Rom. 12:1 en doen. Hy vra die vraag of elkeen van ons bereid is om onsself tydens die nuwemaanfees weer her toe te wy en onsself, ons liggaam, siel en gees opnuut te offer en op te dra aan Yahweh en onsself as ‘n heerlike geur vir Hom te offer? Indien wel, dan is dit ‘n offer en word dit die brandoffer genoem. Hy vra of jy bereid sou wees om jou bloed te stort, soos wat rooi wyn sou vloei, indien dit van jou vereis sou word deur jou Skepper, Yahweh. Jy mag dalk net geroep word om jou lewe neer te lê vir Yahweh en Sy Woord en Sy Getuienis. As jy bereid is, gewillig is en dit opreg aan Yahweh beloof, dán is dit ‘n offer en word dit die drankoffer genoem. As jy bereid is om tydens die nuwemaanfees elke handeling, elke woord, elke gedagte wat jou mag skei van die Messias Yahshua, te offer in hernieude toewyding aan Yahweh, is dit ‘n offer en word dit die sonde-offer genoem. Romeine 12:1 bevestig maar net die voorgaande. Stel jou liggaam as ‘n lewende Offerande aan Yahweh. Ons is nou die Lewende Tempel van Yahweh. Ons kan nog steeds offerandes bring soos wat Bullock hierbo bepleit. Dit is ‘n wonderlike gedagte wat alle Nasareense gelowiges/Hebreeuse wortels (Wilde Olyf ingeënt op die mak Olyf) gerus kan toepas met die begin van elke nuwe Hebreeuse maand. Dit geld as ‘n hernieude belofte, ‘n hernieude oorgawe aan die Messias Yahshua. Soos wat elke nuwe maan ‘n nuwe maand daarstel wat elke maand ‘n hernieude begin aandui. Dit behels opregte aanbidding in Gees en in Waarheid, met ‘n hart wat die regverdige regspraak lief het, wie ‘n arm en verslae gees voor Yahweh het EN wie bewe vir Sy Woord. (Jes. 66:2) (As jy graag sy weeklikse Torah Parsha kommentaar wil hê, stuur net vir hom ‘n e-pos na rabbisson@cableone.net) Vriende ons roem ons nie daarop dat ons reg is nie,maar gaan en ondersoek self.Hierdie is maar ons beskeie mening ons almal ken ten dele maar sal eendag ten volle ken. Shalom Israel.

Geoffrey James Ettwein / Shalom Israel Lahmed.

 

Advertisements

7 thoughts on “Rosh Chodesh – n Nuwe Maan, n nuwe maand

  1. Goeie dag Jacobus
   Jacobus die Sabbat begin elke vrydagaand so teen sesuur.En gaan dan deur tot
   sesuur die aand op die Saterdag.Die beste raad wat ek het is om te hoor by jul
   plaaslike Pick en Pay ons kry die Joodse Of Hebreeuwse almanak te koop by hulle
   waneer die nuwe jaar begin.Ek sal vir jou een aanstuur wat jy op die rekenaar
   kan gebruik.Ek het hom van die web afgelaai.Dan stuur ek vir jou n rooster
   saam met die stukkies wat gestudeer word op elke sabbat.Jy sal op die almanak
   sien dat n Hebreeuwse naam by elke Sabbat staan.Dit is die naam van die
   porsies wat gelees word.Daar is n deel uit die ou Test/Torah dan n stukkie uit
   die Profete/Halftarah dan ook n stukkie uit die nuwe test/Brit/chadasah.Ek hoop
   dit kan vir jou van waarde wees.Ek heg die twee dokumente aan as aanhehsel
   pdf…Indien jy hulle nie kan oopmaak nie.Kontak my dan verander ons die
   formaat na wat jou pas.
   Groetnis,
   Shalom Yisra’el.
   NS: Ek het per e-pos geantwoord sowel as aanhegsel vir jou aangestuur.Weet nie of jy dit ontvang het nie.

 1. Robert Wentzel[Limpopo]

  HET OFFERANDES VERVAL? Nee, beslis nie. Paulus het in Handelinge sonde-offerhande[bok] na die tempel geneem op aandrang van al die Apostels/Dissipels.

  Net so neem ons ook met ons gebed elke aand sonde-offer na die Hoepriester[Yeshua] om sondevergifnis namens ons by die Vader[Yahweh] in Sy Tempel te verkry.

  Hos 14:2(_WeG2) (3) Neem woorde met julle, en bekeer julle tot Yahweh; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.

  Hos 14:2(HNV) Take words with you, and return to the LORD.
  Tell him, “Forgive all our sins,
  and accept that which is good:
  so we offer our lips like bulls.

  Hos 14:2(cjb) Take words with you, and return to ADONAI; say to him, “Forgive all guilt, and accept what is good; we will pay instead of bulls [the offerings of] our lips.

 2. Petronella Lombard

  Baie dankie vir hierdie inligting oor die 12stamme van Israel en die hebreeuse maande! Dit beteken baie vir my!

  As hierdie volk se oë tog maar net wil oopgaan!

  Ek sal graag enige inligting waardeer asb

  Dankie
  Shalom

 3. Robert

  Petronella
  Pas net op dat jy nie verstrik raak in die Ortodokses se tradisies nie. Ons vlug juis van die tradisies van die kerk. Bly in die middel by wat jou Bybel jou gee as Brood.
  Ek sien alom dat mense[Afrikaners] wat hierdie pad begin stap, in Israel op-land met hul hele gesin. [Dit word dan van jou verwag om “Judaism” oftewel die tradisies[Tamud] te “omhels”.

  Gaan en laai vir jou van “119 ministries” se videos af hierso> http://vimeo.com/testeverything/videos of gaan na “Elim ministries” hierso> http://www.elim.co.za/ of “Nuwelied bediening” by > http://nuwelied.info/

  Shalom
  Robert Wentzel[Limpopo] my posaddress as jy vrae het> rbrtwntzl[@]gmail.com

 4. Francois Havenga

  Francois
  Ja baie dankie vir hierdie lering oor die 12 stamme en meer ek wardeer dit baie en is honger en besef daar is so baie om te leer . Loof ABBA VADER.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s