Water in Wyn verander?

1

Ons almal het dit al gelees,en baie daaroor gewonder.Ek self het nogal baie daaroor gedink.Vir my het dit nogal sin gemaak om dit soos volg te verstaan.Kom ons lees eers die stukkie.

Joh 2:6  En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.
Joh 2:7  Y’shua sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe volgemaak.
Joh 2:8  En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring.
Joh 2:9  En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom
Joh 2:10  en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar.

..Hier kan ons sien hoe Yeshua die water in wyn verander het…Die ses klipkanne was daar vir n  reinigings doel.Dit is die tradisies wat hulle van hul vaders gekry het.Dit was daar vir die was van hande en seremoniële wette. Wat gebeur nou? Hierdie kanne word vol gemaak en verander in goeie wyn.Die wyn was so goed,hulle was spyt hulle kon dit nie eerste bedien het nie…Wat ons hier sien is hoe Yeshua die gebruike wat hul van hul vaders gerwe het – vol maak.Dit wat net die hande kon was en buite reinig, is vervang met dit wat binne die ligaam ingaan.Dit wat binne reinig.Yeshua het dit wat in die sienlike reinig,vervang met dit wat in die ligaam reinig,die onsienlike.Hy het die tradiesies gebreek met die wyn,wat Sy bloed simboliseer.Ons losgemaak van die tydelike/tradisies in die sienlike….Met Sy bloed/wyn het Hy vir ons gegee…ewige lewe/onsienlike asook vergifnis van ons sondes….In die sienlike kan ons maar tevergeefs ons hande was…Die sonde bly…..Maar deur Yeshua in die onsienlike het Sy bloed/wyn ons skoon gewas van alle sonde.

2

 

Avinu ons dank U vir die Lewende Woord / Yeshua.Mag U lig in ons brand nie om ons te verlig nie maar om ons pad te verlig…Mag U geseënd wees met die liefde van Yeshua.Amein.

Shalom Yisra’el.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s